5-Kamp

Her er reglene for kortspillet 5-kamp.

Praktisk informasjon

5-kamp er et kortspill som kan spilles av 2 eller flere spillere. Det skal sies at det ikke er så morsomt å spille med kun to personer, men det går. Meningen med spillet, er som i mange andre kortspill, å få færrest poeng til slutt. Kortene har sin normale verdi i store deler av spillet. 2 er det laveste kortet, og deretter kommer 3, 4, 5 osv. Ess er det høyeste kortet i runde 2, 3 og 5. I den første runden er det ess som er det laveste kortet. Slik er det også i runde 4. Når man spiller, skal alle ha like mange kort.

Spillets runder

5-kamp spilles i, som navnet også tilsier, 5 runder. Slik foregår de ulike rundene:

1. Runde: Normal

I første runde skal man forsøke å få færrest mulig, eller ingen stikk. Personen til venstre for den som delte ut kan starte, og vedkommende begynner spillet ved å legge ut et kort. Deretter skal personen ved siden av å legge ut et kort i samme sort, men som er høyere. Personen med det høyeste kortet på bordet når alle har lagt ut, får stikket. Dersom en spiller ikke har noen kort i den gjeldende sorten kan legge på et annet, valgfritt kort, men kan da ikke vinne stikket. Når alle kortene er lagt ut teller man antall stikk, og et stikk er verdt 1 poeng.

2. Runde: Kløver

Denne runden foregår likt som den forrige, men her er det altså ikke hvilket som helst stikk som gir poeng, det er kløver. Nå er det også ess som er det høyeste kortet, i motsetning til forrige runde. Hver kløver gir 1 poeng.

3. Runde: Dame

Samme prinsipper fortsetter også inn i tredje runde, men her er det dame som gir kpoeng, og ineng andre kort. Hver dame gir 5 poeng.

4. Runde: Kabal

Neste runde er veldig annerledes enn de forrige. Her er ess lavest, og konge høyest. Spilleren som får tildelt hjerter 7 starter med å legge den ut. Deretter på neste man forsøke å bygge på denne, enten oppover eller nedover. Dette gjør man ved å legge på enten hjerter 6 eller 8, eller ved å legge ut en ny 7er. Dersom spilleren ikke kan legge ut, må vedkommende si pass. Når en person har lagt ut alle kortene sine, er runden over. Man får 1 poeng hver gang man har sakt pass, og 1 poeng for hvert kort man har igjen på hånden når runden er ferdig.

5. Runde: Stikk

I siste runde gjør man det samme som i første, bare at det er om å gjøre å skaffe seg stikk, ettersom hvert av dem er verdt –1 poeng. I denne runden er ess høyest.