Hjerter regler

Hjerter er et kortspill som spilles med en vanlig kortstokk uten jokere. Det kan være fire spillere, og man spiller flere runder der det spilles om poeng. Til slutt står det igjen en vinner, og det er den som har færrest poeng når en spiller er første mann som kommer til 100 poeng. Hvis to eller flere får like mye poeng så er spillet uavgjort.

Kortspill regler

Når man spiller kortspill er reglene viktig, og dette gjelder også i hjerter. Hver spiller får utdelt 13 kort hver runde. Hvert kort har sin normale tilegnede verdi, der ess er høyest. Et kort spilles av gangen, og man spiller om stikk. Da legger hver person etter tur et kort på bordet med forsiden opp, og personen med det høyeste kortet i den spilte fargen vinner stikket. Første person som legger ut velger hvilken farge som spilles, og alle personene etter på å legge på et kort i den fargen.

Dersom de ikke har det, kan de legge ut et annet valgfritt kort. Man får ikke lov til å kaste hjerter eller spar dame i det første stikket. Personen som har tatt det siste har utspill. Det første utspillet startes av spillerens som har kløver to, og vedkommende må spille med dette kortet. Man kan ikke spille ut en hjerter dersom det ikke har vært hjertere på bordet tidligere. Dette gjelder ikke om man kun har hjerter på hånden.

Poeng

På slutten av hver runde skal det telles poeng, slik som i det gjøres i mange kortspill. Alle kortene har ulike poeng, og det er om å gjøre å få minst mulig poeng. Kortene som er av hjerter teller et poeng, og spar dame teller 13 poeng. Dersom en spiller har alle hjerterkortene, og spar damen, så får alle de andre spillerne 26 poeng. Derfor kan man satse på å få disse, men hvis man mangler bare et kort så vil man få utrolig mange poeng. I starten av hver runde byttes tre kort ut, og man mottar tre andre kort. Første runde gis et kortene til venstre, andre runde til høyre, i tredje til den motsatte, i den fjerne er det ingen. Femte runde blir det som første runde.