Slik spiller du Amerikaner

Amerikaner er et kortspill mange kjenner til og om du ikke har testet det ut allerede, så er det virkelig på tide. Her kan dere spille sammen, mellom tre og fem spiller, men fire er det aller beste. Dere starter med å dele ut alle de 52 kortene og dersom det ikke blir like mange til hver, så fjerner dere 2’ere helt til det går opp.

Spillets start: meldingsrunden

I dette spillet er ess kortet med høyest verdt og 2 er det laveste. Målet med spillet er å flest poeng til slutt, enten alene eller sammen med en lagkamerat. Det første som skjer i spillet, er en meldingsrunde. I denne meldingsrunden skal du gjette eller melde hvor mange stikk du tror du kommer til å få. Den som melder høyest når meldingsrunden er over får tildelt en partner som de skal jobbe med, slik at du ikke trenger å jobbe helt alene.

I løpet av meldingsrunden kan du enten si pass, da er du ute resten av meldingsrunden. Du kan også si et tall og da forplikter du deg til å få like mange tall, tilsvarende tallet du sa. Det siste alternativet er å si «amerikaner». Hvis du sier amerikaner så melder du at du klarer å ta alle stikkene, på egenhånd uten en medhjelper.

Dersom du skal melde et tall så er det viktig at du melder høyere enn det den forrige spiller meldte, ellers må du si pass. Meldingsrunden er over så fort alle utenom en spiller har sagt pass, eller hvis noen har meldt det høyeste antallet mulige stikk, som for eksempel er 13 hvis dere spiller fire spillere.

Spill om stikk

Videre skal dere spille om stikk, det vil si at alle spillerne skal tur etter tur legge ned et kort på bordet og den med det høyeste kortet får stikket. Deretter kan spilleren samle inn kortene og legge dem hos seg slik at spilleren har kontroll på hvor mange stikk vedkommende har klart å ta. Spillfører er den som har meldt det høyeste antall stikk og vedkommende skal starte. Det første kortet som spillfører kaster blir trumfkortet, det vil si at om spillfører kaster spar 9, blir spar trumf. Dersom noen har meldt Amerikaner, så spilles runden uten trumfkort.

Når man spiller med trumf vil det si at denne fargen trumfer de andre kortene. Det vil også si at dersom det er flere trumfkort på bordet, for eksempel flere spar, så er det den spilleren som har lagt ned det høyeste trumfkortet som vinner stikket. Måten man bestemmer hvem som skal bli spillfører sin medhjelper på er ved at spillfører ber om et kort, som oftest et ess, og vedkommende blir da nødt til å legge ned kortet og er dermed spillføreren sin medhjelper.

Omgangen er slutt når alle kortene er spilt ut og ingen av spillerne har flere kort igjen på hånden. Dersom spillfører og medhjelper har klart å samle inn minst like mange stikk som spillfører meldte, vil begge få like mange poeng som antall stikk som ble meldt. Skulle de ikke klare det så får de like mange minuspoeng. De andre spillerne får et poeng per stikk de har klart