Sjuerkabalen kortspill

Kabal er en populær form for hjernetrim. Det kan by på timevis med moro, og kan utføres med kun en spiller. Sjuerkabalen er en kabal som de aller fleste kjenner til og her kan du lese hvordan man spiller.

Denne kabalen vil typisk ta mellom 10-20 minutter. Den kan spilles alene og det eneste du trenger er en enkelt kortstokk.

Oppsett og spillets mål

Før du start å spille må du legge kortene i syv kolonner. Kolonnen helt til venstre består av et kort, deretter øker det med et kort for hvert kort bortover, så to kort i andre kolonne, tre i tredje osv. Kolonnen helt til høyre får syv kort. Det øverste kortet i kolonnen skal ligge med forsiden opp, kortene bak er vendt motsatt vei. Resten av kortene i bunken har du i hånden i en bunke, disse bruker du utover i spillet. Målet er å finne alle essene, legge dem øverst og bygge nedover sort-vis. Kabalen er løst når ruter, hjerter, kjøver og spar ess ligger øverst, etterfulgt av to, tre, helt opp til konge.

Spillets gang

Kabalen byr på hvert tidspunkt på to mulige trekk:

  • Havner et ess øverst i en kolonne, kan du flytte det til side og starte å bygge på det. Du kan bygge med kort som er av samme sort som esset, og som er et tall høyere enn det forrige.
  • Du kan bruke alle de synlige kortene på bordet (ikke byggekort) i en kolonne, og legge de oppå et kort i en annen kolonne. Dette gjelder kun dersom kortet er et høyere enn kortet som allerede ligger de, og det er i motsatt farge. Her kan for eksempel ruter ni legges oppå spar eller kløver åtte. Du kan legge konger på tomme kolonner, og når du har tatt alle de synlige kortene fra en kolonne, kan du snu det øverste kortet som er skjult, for å se hva det er.

Etter hvert vil du nå et punkt der det ikke er flere muligheter på bordet, og her spiller bunken du har i hånden, en viktig rolle. Disse kan du bruke dersom du ikke kan bygge på essene, det ikke er noen ledige kolonner, alle de øverste kortene er snudd og ingen kolonner kan legges oppå hverandre. Da kan du ta et kort fra bunken du holder, og legge det til side på bordet. Passer kortet inn et sted i kolonnene, eller på essene, kan du bruke det der. Kan du derimot ikke plassere kortet et sted på borde, kan du trekke et nytt og gjenta dette. Kortene samles i en ny bunke på bordet, og du kan kun bruke det som ligger øverst. Finner du en plass til bunkens øverste kort, er du fri til å bruke det neste kortet som viser seg.

Kabalen går opp om du lykkes med å bygge på alle essene i hver sort, fra ess til konge.

Kabalen går ikke opp om du har bladd igjennom bunken en gang, og ingen kort passer.