Hvordan spille spardame?

Dette er et spennende spill der du skal samle på stikk og for all del unngå å få stikket med spar dame i. Spillet er ikke alt for komplisert og kan derfor også forklares til de yngre barna dersom hele familien ønsker å spille sammen. Dette spillet er også perfekt for vennegjengen på hytta dersom været ikke er helt som forventet.

I dette spillet skal du bruke hele kortstokken, med unntak av jokere, men dersom kortstokken ikke kan deles på antall spillere blir dere nødt til å ta bort noen kort. Ta ut de lave kløver kortene dersom det er nødvendig at dere fjerner kort. I dette spillet kan dere være mellom 3 og 6 spillere.

Spillets gang

I dette kortspillet er ess det høyeste og to er det laveste kortet. Dere starter runden ved å dele ut like mange kort til alle spillerne. Videre skal alle spillerne sende to kort som de har fått på hånden videre til personen til høyere. Her kan det være en god ide å være taktisk med kortene du gir bort. Deretter skal den som starter legge ut et kort, la oss si ruter 4. Deretter må de andre spillerne legge ut ruter dersom de har dette tilgjengelig på hånden. Den som har lagt på det høyeste kortet tar inn stikket.

Dette stikket som inneholder kun ruter kort vil ikke gi noen poeng og er derfor et godt stikk å ta inn. Videre så la oss si at noen legger på en kløver åtte. Neste spiller er tom for kløver og er derfor nødt til å legge på noe annet. I spardame er hjerter verdt poeng og er derfor ikke et sort du ønsker å få i stikket ditt. Derfor kan vedkommende som er tom for kløver velge å legge på en hjerter, eller en annen sort selvfølgelig. Den som har det høyeste kortet må ta inn stikket. Dersom det kun var den første spilleren som hadde «riktig sort», i dette tilfellet kløver, er det denne spilleren som blir nødt til å ta inn stikket.

Kortenes verdi

Poenget med dette spillet er å ta inn stikk som gir lave poeng. Dette er et kortspill der spardame er verdt 100 poeng, med andre ord ønsker du ikke spar dame i stikket ditt. Starter du med spar dame på hånden er det viktig å påpeke at det ikke er lov å gi bort dette kortet under bytterunden, du blir nødt til å finne en måte å bli kvitt den på egenhånd. For eksempel kan du legge den på når det havner en sort på bordet som du er tom for.

Når det kommer til poengene i dette kortspillet så er altså spar dame verdt 100 poeng, altså ikke et godt kort. Der imot så er ruter knekt verdt -100 poeng og er dermed et svært godt kort å få i et stikk. Hjerter ess er verdt 20 poeng og de resterende hjerter kortene er verdt 10 poeng hver. Noen spiller dog med regelen at dersom du klarer å få inn alle hjerter kortene så utgjør dette -50 poeng, men dette er en valgfri regel.